Nieuwsberichten

Zorgorganisatie Onder de Bomen neemt beheer Kinderboerderij over

Afgelopen donderdag heeft het bestuur van Kinderboerderij Uden, samen met vertegenwoordigers van zorgorganisatie Onder de Bomen, een nieuwe beheersovereenkomst ondertekend. Onder de Bomen neemt daarmee officieel per 1 oktober 2022 de ondersteuning voor werk en dagbesteding over van Carrousel Groen. De assistent medewerkers die werkzaam zijn binnen de kinderboerderij gaan over naar Onder de Bomen. Stichting Kinderboerderij Uden is verheugd dat door deze samenwerking het beheer van de kinderboerderij gewaarborgd is.

Door: Peter Noy

Carrousel Groen, dat onder BrabantZorg valt, is vier jaar geleden een pilot gestart waarbij assistent medewerkers onder begeleiding werkzaamheden op de Udense kinderboerderij uitvoeren. “Ondanks dat de pilot succesvol is verlopen heeft BrabantZorg ervoor gekozen om de activiteiten van Carrousel Groen te concentreren op de eigen werklocaties. Meer toegespitst op ondersteunende activiteiten in de ouderenzorg. Daardoor wordt de pilot met de kinderboerderij niet verlengd. Dit betekent dat onze assistent medewerkers zich meer kunnen gaan toeleggen op het werken in de horeca, het tuinonderhoud of het meehelpen in de huiskamers van BrabantZorg”, aldus een woordvoerder van Carrousel Groen. “We hebben in de afgelopen jaren een fijne samenwerking met de kinderboerderij gehad en vinden het belangrijk dat de continuïteit van de boerderij niet in gevaar komt. Vandaar dat we via ons eigen netwerk zorgorganisatie Onder de Bomen in contact hebben gebracht met het bestuur van de kinderboerderij. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.” Momenteel zijn de beheerders Sanne, Wilma en Robert druk bezig om de deelnemers van Onder de Bomen te begeleiden en aan te sturen.

Nieuwe samenwerking
Voorzitter Peter van Orsouw, van Kinderboerderij Uden, is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerkingspartner en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij merkt op dat Onder de Bomen echt betrokkenheid toont met de kinderboerderij. “Toen we afgelopen zomer de eerste gesprekken met elkaar hadden, was het meteen raak, het voelde direct goed. Het allerbelangrijkste daarbij is het vertrouwen wat je in elkaar moet hebben”, vertelt Van Orsouw. Floris Heukelom, medeoprichter van Onder de Bomen, beaamt dit en legt uit dat het werkgebied van de zorgorganisatie in de regio’s Nijmegen en Noordoost Brabant ligt. “We bieden woonbegeleiding, ambulante begeleiding en werk en dagbesteding aan mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. We waren nog op zoek naar een goede plek om dagbesteding te bieden in Noordoost Brabant. Dus dit kwam heel erg mooi bij elkaar. De kinderboerderij bood daarvoor een uitgelezen mogelijkheid”, aldus Heukelom.

Zinvolle daginvulling
“Door middel van het werken op de kinderboerderij ondersteunen wij mensen bij hun arbeidsvaardigheden en het hebben van een zinvolle daginvulling. Het primaire doel daarbij is het bieden van meerwaarde en toekomstperspectief aan mensen die we begeleiden. Daarnaast biedt de samenwerking een meerwaarde voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers van de kinderboerderij.” Peter van Orsouw vult aan: “Zonder deze extra handjes kan de kinderboerderij op doordeweekse dagen niet open voor het publiek”. Diny Rotteveel, secretaris van Kinderboerderij Uden, zegt dat, los van de samenwerking met Onder de Bomen, er mensen op de boerderij werkzaam zijn die in een re-integratietraject zitten. De bijzondere functie van de Udense kinderboerderij wil Floris Heukelom graag benadrukken. “Wat ik heel erg belangrijk vind, ook voor de gemeente Maashorst, is dat zowel de dagbesteding, het bezoeken van de kinderboerderij als de mogelijkheid om spontaan binnen te lopen voor een kopje koffie bij de kinderboerderij bij elkaar komen. Het samenkomen van meerdere maatschappelijke functies sluit perfect aan bij de visie van Onder de Bomen maar ook bij die van het bestuur van de kinderboerderij. Dit hopen we de komende tijd te kunnen versterken en vast te houden.”

Toekomstperspectief
Zorgorganisatie Onder de Bomen is in 2016 opgericht door Sabien, Daan, Floris en Jasper en groeide in de afgelopen jaren uit van een kleine woonlocatie tot de huidige organisatie. Gezinnen, jongeren en (jong)volwassenen kunnen bij hen terecht wanneer het gaat om psychiatrische problemen, vanwege een lichte verstandelijke beperking of om het weer opbouwen van een dag- en werkritme. Met dagbesteding vergroten cliënten hun gevoel van eigenwaarde én investeren ze gericht in hun kansen op de arbeidsmarkt. Medeoprichter Sabien Lukassen geeft aan dat het bij Onder de Bomen draait om de mens en zijn persoonlijke groei. “Daarom doen we dingen soms anders. Niet om anders te zijn, maar om het echt om mensen en hun persoonlijke groei te laten draaien. Zo bieden wij een beter toekomstperspectief aan mensen die we begeleiden”, aldus Lukassen. Voor meer informatie kijk op www.onderdebomen.nl of neem contact op met Kinderboerderij Uden, telefoon 0413-250047, per e-mail info@kbuden.

Meest recente nieuwsberichten

Nieuws voor onze vrienden

Afgelopen week is de eerste editie van 2024 van het informatieboekje ‘Nieuws voor onze vrienden’ weer op de mat gevallen. Er staan, naast de vaste

Veel publiek bij levende kerststal

Drukbezochte Tweede Kerstdag op de Udense Kinderboerderij met levende kerststal. Er werd volop genoten van de glühwein warme chocomel, snert en broodje worst. We hadden