Wat is er te doen

Kantine

De kantine is tijdens de openingstijden van de Kinderboerderij geopend. Hier zijn diverse consumpties verkrijgbaar, zoals koffie, thee, appeltaart, frisdrank, ijs en snoepgoed. Verder zijn er voerbekers te koop om de dieren te voeren evenals scharreleieren. Voor kinderen is er een mogelijkheid om een kleurplaat te kleuren, een puzzel te maken of om boekjes over onze dieren in te kijken.

Speeltuin

De Kinderboerderij beschikt over een kindvriendelijke speeltuin. De meeste speeltoestellen zijn geschikt voor kleinere kinderen. Terwijl de kinderen spelen, kan er vanaf het terras, picknicktafel of vanuit de serre ontspannen toegekeken worden. In 2019 is, mede dankzij de financiële steun van NLdoet, een nieuwe wipwap geplaatst. De speeltuin is tijdens de openingstijden van de Kinderboerderij geopend.

Insectenhotel

Het insectenhotel is een project in het kader van klimaatveranderingen en is door de vereniging Stads- en  Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) geplaatst op een aantal kinderboerderijen waaronder die van ons. Het project bestaat uit een klein tuintje waarin een aantal struiken en bomen zijn geplant die doorgaans veel vlinders, bijen en andere insecten aantrekken. Het insectenhotel is een constructie met gaatjes waarin de bijen/insecten een nest kunnen maken en een groot bord met daarop veel soorten vlinders die je waar kunt nemen. Je kunt plaatsnemen aan een soort bar en met behulp van het bord opschrijven welke vlinders je hebt gezien.

Klimaatbosje

Het klimaatbosje is aangeplant door het Brabants Landschap en bestaat uit een driehoek van drie walnootbomen. Het is de bedoeling om met dit bosje de aandacht te trekken en zo het verhaal achter het klimaatbosje aan de bezoekers uit te kunnen dragen. Daarnaast proberen we meer bewustzijn te creëren voor het klimaatprobleem en wat daaraan gedaan kan worden. De belangrijkste oorzaak van klimaatproblemen is de uitstoot van kooldioxide (CO2). Bomen binden juist CO2. Daarom bedacht en Landschapsbeheer Nederland en De Landschappen een inspirerende actie: het planten van honderden klimaatbosjes in het hele land!

Natuurpad Groenhoeve

In april 2013 is het Natuurpad Groenhoeve officieel door wethouder Marcel Delhez geopend. Het educatieve wandelpad loopt door een bos en is met een semiverharde stol bedekt. Het voert de bezoekers langs twaalf educatieve plekken die in de lesbrief Groenhoeve worden beschreven: een bos, een open plek voor insecten met onder andere een insectenhotel, nest- en kijkkastjes, voedselplankjes, loeppalen, een sloot, een poel, grasland, een houtwal en de breuklijn. Het natuurpad Groenhoeve is een uitstekende en aantrekkelijke vorm van natuureducatie voor met name gezinnen met kinderen en scholen. De lesbrief Groenhoeve ligt ter inzage in de Kinderboerderij.

Zonnestroom, Regenwater en Windenergie

Ten behoeve van ‘de Groenhoeve’ zijn in 2005 de educatieve projecten ‘Zonnestroom’ en ‘Regenwater’ gestart. Het systeem van 16 zonnepanelen op het dak van de Groenhoeve geeft een jaarlijkse opbrengst van bijna 2.000 kWh. Dit levert een energiebesparing op van bijna 30%. Het regenwater wordt opgevangen in een ondergrondse opslagtank en wordt gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten, als drinkwater voor de dieren, voor het schoonspuiten van de dierenverblijven en voor beregening van de weiden. Dit levert een besparing op van maar liefst 70%. Als derde duurzaamheidproject werd in 2008 het project ‘Windenergie’ in gebruik genomen. Daarvoor is een geruisloze windmolen geplaatst op het erf van de Kinderboerderij.

De Groenhoeve - verhuurmogelijkheden

Er bestaat de mogelijkheid om, op tijden dat De Groenhoeve niet in gebruik is, deze te huren.
De beneden- en bovenruimte kunnen worden gehuurd als educatieruimte/vergaderruimte ten behoeve van overleggen, vergaderingen, lezingen, cursussen etc. op het gebied van milieu, natuur en landschap en Derde Wereld in de ruimste zin van het woord. Voor het geven van presentaties e.d. is een HD-beamer, projectiescherm en flip-over aanwezig.

Kijk voor meer informatie op verhuurmogelijkheden.