Sponsoring

Het draaiende houden van een Kinderboerderij kost veel geld. Denk aan het inkopen van hooi, voer en medicijnen voor de dieren. Ook de hulp van een dierenarts is onontbeerlijk. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het onderhouden en vernieuwen van de dierenverblijven. De Kinderboerderij Uden is daarbij grotendeels afhankelijk van financiële bijdragen van derden.

Sponsoring van de Kinderboerderij kan in de vorm van doneren, het plaatsen van een advertentie en/of reclamebord. Ook kan men een dier adopteren en daarmee een financiële bijdrage leveren voor de kosten van verzorging. Een vergoeding in natura of een vrije gift behoort ook tot de mogelijkheden.

Stichting Kinderboerderij heeft een ANBI-erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat het voor gevers van donaties, giften en legaten fiscaal aantrekkelijk is om aan een ANBI-instelling geld te geven. Op het aangiftebiljet Inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan het worden opgegeven als gift. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.

Heeft u hart voor de dieren en wilt u graag een financiële bijdrage geven? Meld u vandaag nog aan als donateur of sponsor. Aanmelden kan via het antwoordformulier.

Maak uw donatie over op: bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 5408 37 en wordt ‘Vriend van de Kinderboerderij’. Ten name van: Stichting Kinderboerderij Uden, onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!