Nieuwsberichten

Josta Augenbroe interim-voorzitter Kinderboerderij

Josta Augenbroe-Willems is per 1 januari 2021 interim-voorzitter van de Kinderboerderij Uden. Zij volgt daarmee op tijdelijke basis Luc van den Brule op die ruim acht jaar voorzitter is geweest. Het bestuur is blij dat Josta deze taak op zich wil nemen. Josta is manager bij Carrousel Groen/BrabantZorg en sinds enkele jaren als bestuurslid nauw betrokken bij de Kinderboerderij. Door de samenwerkingsovereenkomst die de Kinderboerderij met Carrousel Groen/BrabantZorg heeft, neemt Josta regelmatig deel aan het werkoverleg en de bestuursvergaderingen van de Kinderboerderij.

Vacature
De Kinderboerderij is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u interesse hebben of weet u een geschikte kandidaat, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@kbuden.nl. We zijn altijd bereid om in een gesprek de functie nader toe te lichten. Het bestuur wenst Josta veel succes met haar werkzaamheden!

Het bestuur

Meest recente nieuwsberichten

Kinderboerderij doet mee met Rabo ClubSupport

Met de jaarlijkse Rabo ClubSupport biedt Rabobank Uden Veghel kennis, netwerk en financiële ondersteuning aan clubs, stichtingen en verenigingen uit de regio. Als coöperatieve bank

Nieuws voor onze vrienden

De tweede editie van 2022 van het informatieboekje ‘Nieuws voor onze vrienden’ is afgelopen week uitgebracht. De nieuwe voorzitter Peter van Orsouw stelt zich voor,