Hygiëne

Bezoekers komen op de Kinderboerderij vaak in contact met de dieren. Alhoewel onze dieren voortdurend onder controle staan van een dierenarts, kunnen ze toch ziektekiemen bij zich dragen. Daarom is er op de kinderboerderij, links van de ingang van de kantine, een wasbak waar de handen gewassen kunnen worden met water en zeep. Het onderstaande bord is daar ook te vinden. Door deze hygiëneregels toe te passen is de kans op het oplopen van ziekte zeer klein.

Informatiebord
Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor bepaalde ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen maar ook via mest op de grond. De risico’s op een besmetting zijn gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden verminderd!

  • Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren.
  • Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt.
  • Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn.
  • Niet eten en drinken in de dierweiden maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
  • Volg de aanwijzingen van de beheerder op.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de beheerder.