Geschiedenis

De Kinderboerderij aan de Artillerieweg 3 in Uden is gelegen aan de rand van het oude buurtschap de Hoeve. De Hoeve was een welvarende agrarische gemeenschap. Men kan deze welvaart herkennen aan de nog steeds bestaande, thans uitsluitend, woonboerderijen. In de jaren zestig van de vorige eeuw is De Hoeve opgenomen in de uitbreidingsplannen van de gemeente Uden. Toch is het oude buurtschap nog steeds herkenbaar en rijkelijk omringd door de van oudsher natuurlijke begroeiing.

De huidige plaats van de Kinderboerderij werd door de oorspronkelijke bewoners van het buurtschap gebruikt voor het winnen van wit zand voor het bestrooien van de vloeren in het woongedeelte van de boerderijen. Het aansluitende bosje werd aangewend voor het hakken van geriefhout. In 1982 werd de Stichting Kinderboerderij Uden opgericht en na overleg met de gemeente verhuurde die het perceel grond aan onze stichting.

De Kinderboerderij is in 1982 begonnen met één geit, wat kippen en een paar ganzen. Om voedsel voor de dieren te kunnen kopen moest er eerst naar donateurs worden gezocht. Er stond een eenvoudig houten gebouw op het terrein dat onderdak moest bieden aan de dieren met ruimte voor de vrijwilligers. In 1990 kwam daar verandering in. Het verenigingsgebouw De Groenhoeve werd in dat jaar gerealiseerd waarin de Kinderboerderij Uden, IVN-Uden en Vogelwacht Uden e.o. hun gezamenlijke onderdak hadden. De Kinderboerderij ontving van de gemeente Uden jaarlijks 19.000 gulden voor het onderhoud van het toenmalige dierenparkje aan de Boekelsedijk. Van dit geld kon ook de Kinderboerderij aan de Artillerieweg uitgroeien tot een prachtige Kinderboerderij waarop we met recht enorm trots zijn.