Educatie

De belangrijkste doelstelling van de Kinderboerderij Uden is om kinderen van het basis- en speciaal onderwijs maar ook losse groepen op een ontspannende en speelse manier iets over de dieren en het leven op de Kinderboerderij te laten ontdekken. Het gaat daarbij om te laten zien hoe leuk de natuur kan zijn en hoe we daar samen zuinig op kunnen zijn. Door middel van praktisch opgezette thematische projecten beleven de kinderen de natuur van heel dichtbij.

Het educatieteam van de Kinderboerderij heeft hiervoor de beschikking over een viertal leskisten, waarmee groepen kinderen op enthousiaste wijze wegwijs worden gemaakt op de Kinderboerderij.

1. Leskist Doortje Duif

Het onderwerp van de leskist ‘Doortje Duif’ is: kennismaken met de dieren op de Kinderboerderij en is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar tot en met groep 1 van de basisschool. Voorafgaand aan het bezoek aan de Kinderboerderij wordt op school door middel van een kringgesprek en het voorlezen van het verhaal van ‘Doortje Duif’ een korte voorbereiding gemaakt.

In deze lesmethode maken de kinderen kennis met tien boerderijdieren. De hulpouder leest een raadseltje voor en als de kinderen het dier hebben geraden, gaan ze met het desbetreffende dier (uitgezaagd in hout) en de opdrachtkaart aan de slag. Bij elk dier krijgen de deelnemers twee opdrachten; een educatieve en een speelsere opdracht. Hierdoor komen de kinderen meer te weten over het dier. Door middel van een puzzel komen alle dieren aan bod en als een opdracht goed is uitgevoerd, is dat een puzzelstukje waard.

Het programma duurt ca. 1,5 uur waarbij een groep uit minimaal 10 en maximaal 28 kinderen bestaat. De groep wordt begeleid door een leerkracht en enkele hulpouders (een hulpouder per vier deelnemers). De kosten bedragen € 2,50 per kind (inclusief limonade).

2. Leskist Kees de Koolmees

Het onderwerp van de leskist ‘Kees de Koolmees’ is kennismaken met de dieren op de Kinderboerderij en is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. Het bezoek aan de boerderij wordt op school kort voorbereid door middel van een kringgesprek en het verhaal van Kees de Koolmees wordt voorlezen. Daarnaast kunnen er nog liedjes worden gezongen met dieren in de hoofdrol. Bijvoorbeeld ‘Alle eendjes zwemmen in het water’, wat weer aansluit bij een van de opdrachten op de boerderij.

Na een inleidend verhaal op de Kinderboerderij door een medewerk(st)er van het educatieteam gaan de kinderen in groepjes aan de opdrachten werken. Ieder groepje krijgt een plankje met gekleurde kralen. Deze kralen wijzen de kinderen de weg langs zeven opdrachten op de Kinderboerderij. Bij hun tocht over de boerderij komen de kinderen alle dieren uit het verhaal van Kees de Koolmees tegen en ervaren ze hoe de dieren eruit zien en wat ze doen.

Het programma duurt 1,5 tot 2 uur waarbij een groep uit minimaal 10 en maximaal 35 kinderen bestaat. De groep wordt begeleid door een leerkracht van school en enkele hulpouders (een hulpouder per vijf deelnemers). De kosten bedragen € 2,50 per kind (inclusief limonade).

3. Leskist Meneer de Pauw

Het onderwerp van de leskist ‘Meneer de Pauw’ is het ontdekken van de verschillen tussen dieren op de Kinderboerderij en is bedoeld voor groep 1 t/m 3 van de basisschool. Als voorbereiding op het bezoek aan de boerderij wordt op school het verhaal van ‘Meneer de Pauw’ voorgelezen. Meneer de Pauw is zijn pauwenogen kwijt! Op de boerderij kunnen de kinderen de pauwenogen ‘terugverdienen’ door opdrachten uit te voeren.

Na een inleidend verhaal door een medewerk(st)er van het educatieteam gaan de kinderen op de Kinderboerderij aan de slag. De dieren worden met behulp van verschillende opdrachten beter bekeken. Er wordt gevoeld, geroken en geluisterd (met luisteroren) met spelletjes als; luistervinkje spelen, rond keutelen, aanrommelen en de jas van het dier.

Het programma duurt ca. 1,5 uur waarbij een groep uit minimaal 10 en maximaal 35 kinderen bestaat. De groep wordt begeleid door een leerkracht van school en enkele hulpouders (een hulpouder per vijf deelnemers). De kosten bedragen € 2,50 per kind (inclusief limonade).

4. Leskist Boer zoekt jou!

Het onderwerp van de leskist ‘Boer zoekt jou’ is het al doende ontdekken wat er komt kijken bij het verzorgen van de dieren op de Kinderboerderij en is bedoeld voor groep 3 t/m 5 van de basisschool. Vooraf is er op school een brief van de boer/beheerder van de Kinderboerderij Uden. Hij heeft het erg druk op de boerderij en het zou mooi zijn als de kinderen een beetje kunnen meehelpen. Wie komt er wel eens op een boerderij? Hoe ziet een Kinderboerderij eruit? Wat zou daar allemaal te doen zijn?

Op de boerderij geeft een medewerkster van het educatieteam een korte instructie en legt de huisregels uit. In groepjes, onder begeleiding van hulpouders, voeren de kinderen allerlei praktische opdrachten uit waaronder een koe melken, op klompen de geiten borstelen, het gouden ei zoeken en konijnenkeutels opvegen. Hiermee ontdekken de kinderen wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van de dieren op de Kinderboerderij.

Het programma duurt 1,5 tot 2 uur waarbij een groep uit minimaal 10 en maximaal 35 kinderen bestaat. De groep wordt begeleid door een leerkracht van school en enkele hulpouders (een hulpouder per vijf deelnemers). De kosten bedragen € 2,50 per kind (inclusief limonade).