Algemene informatie

De Kinderboerderij Uden bevindt zich aan de rand van Uden, grenzend aan natuurgebied De Maashorst en heeft een oppervlakte van ruim één hectare. Op de Kinderboerderij zijn verschillende diersoorten gehuisvest. De dieren verblijven op grote weides en in ruime stallen. In de weides lopen dwerggeiten, maar ook diverse rassen grote geiten en meerdere schapenrassen. Verder lopen er enkele minivarkentjes, ezels, damherten en in de zomer een kalfje.

In de vijverweide lopen allerlei watervogels zoals eenden, ganzen en zwarte zwanen. In de volières zitten verschillende kippenrassen, parelhoenders, kalkoenen, fazanten, pauwen, duiven, kanaries en parkieten. De konijnen en cavia’s hebben naast hun hokken ook de beschikking over een mooi buitenverblijf met een eigen miniboerderij.

In de lente en zomer zijn er altijd veel jonge dieren te bewonderen. Maar een bezoek aan de Kinderboerderij is het gehele jaar aantrekkelijk, elk seizoen heeft zijn mooie kanten.

Konijnen en cavia’s uit logeren

Gaan jullie in de zomer met vakantie en zoeken jullie nog iemand die voor jullie konijnen of cavia’s wil zorgen? Denk dan ook eens aan de Kinderboerderij Uden. Jullie huisvriendjes zijn bij ons van harte welkom en mogen hier enkele dagen of weken logeren! Onze gekwalificeerde vrijwilligers zorgen met heel veel liefde voor jullie dieren zodat jullie zorgeloos van de vakantie kunnen genieten!

Voor het opvangen van de dieren vragen wij een kleine vergoeding voor de gemaakte onkosten. Deze bedragen € 2,50 per dag voor een klein/middelgroot konijn. Voor een groot konijn € 3,00 per dag en voor een cavia € 2,00 per dag. Jullie hoeven dan verder helemaal niets mee te nemen, hier zorgen wij voor. Voorwaarde is dat het dier gezond is. Voor meer informatie, neem contact op met de Beheerder, telefoon 0413-250047. Of kom even langs bij ons op de boerderij en vraag naar de beheerder.

Afstandsdieren

De Kinderboerderij neemt afstandsdieren aan van mensen die ze niet meer willen of kunnen verzorgen. Dit geldt alleen voor konijnen en cavia′s! Wij nemen deze dieren alleen aan na overleg met de Beheerder. U kunt tijdens openingstijden bellen naar de Kinderboerderij, telefoon 0413-250047.

Uitleenplan cavia’s / konijnen

Het uitleenplan heeft in eerste instantie een educatieve functie. Er wordt bij het uitlenen van de cavia’s of konijnen informatie gegeven zodat men meer te weten komt over een goede verzorging van de dieren. Het uitlenen wordt gezien als een manier om op een laagdrempelige wijze volwassenen en kinderen kennis te laten maken met de cavia’s of konijnen. Na zes weken wordt een diploma uitgereikt bij goede verzorging.

Lijkt het je leuk om een cavia of konijn voor 6 weken onder je hoede te nemen, bijvoorbeeld met je klas, buurschap, vereniging of vriendenclub, lees dan eerst dit document goed door. Je kunt je aanmelden voor een uitleenplan bij onze Beheerder. Voor meer informatie, neem contact op met de Beheerder, telefoon 0413-250047. Of kom even langs bij ons op de boerderij.

Voeren

Sinds 2008 is het verboden om onze dieren te voeren! Deze maatregel is genomen nadat een aantal dieren zijn overleden door een teveel aan verkeerd voer. Ieder dier op de Kinderboerderij heeft zijn eigen voedselbehoefte. Ze hebben een uitgebalanceerd dieet dat zorgt voor het welzijn van het dier en mogen daarom niet worden gevoerd met zelf meegebracht voer.

Rondom het terrein van de boerderij zijn langs het hekwerk bordjes aangebracht die u eraan herinneren dat er niet gevoerd mag worden. Wij vragen u vriendelijk om hieraan gehoor te geven. Het komt de gezondheid van onze dieren ten goede. U kunt tegen een kleine vergoeding een beker verantwoord voer kopen in onze kantine ‘De Knabbelaar’. Dit voer mag je aan alle dieren geven behalve aan de ezels.

Keurmerk Goed-Voor-Elkaar

Onze Kinderboerderij is door de Gezondheidsdienst voor Dieren beoordeeld voor het certificaat ‘Goed voor elkaar’. Tijdens deze keuring wordt er gekeken naar veiligheid, gezondheid en huisvesting van de dieren. Zo wordt er gekeken of de dieren de juiste en voldoende voeding krijgen. Daarnaast wordt de veiligheid en belasting van de vrijwilligers beoordeeld en vooral de procedures, welke de veiligheid en de gezondheid bevorderen. Maar ook de veiligheid van jullie, onze bezoekers (groot en klein) is een belangrijk item.

De algehele verzorging en netheid op de boerderij was een belangrijk onderwerp en hierop werden punten gescoord. Na de uitvoerige en langdurige keuring bleek, dat onze Kinderboerderij op alle fronten perfect voldoet aan alle wettelijke eisen, welke voor kinderboerderijen in Nederland gelden. Er zijn in Nederland ongeveer 500 kinderboerderijen waarvan er een deel gecertificeerd is. Dit certificaat wordt jaarlijks uitgereikt door de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN).

Keurmerk Zoönosen

Zoönosen zoals Q-fever (Q-koorts) en chlamydophilose zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen geconfronteerd met de vraag welk risico zij vormen. Om aan te tonen dat de Kinderboerderij Uden maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de GD het Keurmerk Zoönosen uitgereikt.

Aan de hand van een gericht stappenplan moet de Kinderboerderij aantonen of zij voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan bestaat uit:

  • Checklist invullen met de dierenarts
    Met deze checklist GD Keurmerk Zoönosen kunnen wij de risico′s van mogelijk voorkomende zoönosen op onze boerderij in beeld brengen. De checklist wordt bij aanmelding naar een dierenarts gestuurd.
  • Score door de GD
    De totaalscore is opgebouwd uit drie delen, A, B en C. De maximale totaalscore is 100. Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht worden op zoönosen en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts wordt ingeschakeld. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van klinische verschijnselen met betrekking tot zoönosen.
  • Keurmerk
    Bij een score van 60 procent of meer hebben wij een zoönosen-verantwoord bedrijf en ontvangen wij een keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor dit jaar. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via onze eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist.

Onze Kinderboerderij heeft wederom een prachtig keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor 2020 ontvangen.