Adoptanten

Je kunt de Stichting Kinderboerderij Uden steunen door middel van adoptie van een specifiek dier of dierenverblijf. Bij adoptie van een dier draag je gedurende een jaar bij in de kosten voor verzorging en huisvesting. Je kunt als particulier adopteren, maar ook als bedrijf, stichting of als school. De dieren blijven natuurlijk gewoon op de Kinderboerderij maar jullie bijdrage zorgt voor het onderhoud van het geadopteerde dier. Wanneer je een dier bij ons adopteert komt je (bedrijfs)naam op het adoptiebord dat bij ons op de boerderij hangt. Je mag het geadopteerde dier zelf een naam geven!

Het geld wat je voor de adoptie betaalt komt de dieren rechtstreeks ten goede. De hoogte van het adoptiebedrag ligt vast en is gebaseerd op een gedeelte van de jaarlijkse kosten voor een diersoort (tussen 2 en 10 euro per maand). Denk aan het onderhoud van de dierenverblijven, kantine en weides, voer, hoefsmid en dierenarts. Zo help je met het instandhouden van de boerderij én zorg je (als bedrijf) voor een positieve reclame.

Adoptiecertificaat
Nieuwe adoptanten ontvangen een adoptiecertificaat ter bevestiging van de adoptie. Dit certificaat wordt opgestuurd na ontvangst van de betaling. Ook krijg je een voerstrippen kaart voor 10x een gratis beker voer, zodat je jouw favoriete dier af en toe iets extra’s kunt geven.

Voorwaarden voor adoptie:

  •  Het adoptiecontract wordt voor minimaal één jaar aangegaan. Na het jaar kan beslist worden of er wordt doorgegaan met de adoptie of niet.
  • Je kunt geen speciale rechten ontlenen aan de adoptie van een dier.
  • Het dier blijft te allen tijde eigendom van de Kinderboerderij.
  • Het is niet mogelijk het dier mee naar huis te nemen voor kortere of langere tijd.
  • Wij bieden alleen dieren en dierenverblijven ter adoptie aan waarvan we verwachten dat het adoptiedier minimaal een kalenderjaar bij de Kinderboerderij blijft.
  • Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een dier vanwege ziekte, sterfte, gedragsproblemen of wettelijke maatregelen de Kinderboerderij moet verlaten.
  • De stichting Kinderboerderij hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen aan de persoon of het bedrijf dat een dier of anderszins geadopteerd heeft.
  • Als het door jou geadopteerde dier de Kinderboerderij verlaat, stellen wij je hiervan op de hoogte en kun je desgewenst een ander dier uitzoeken. Wanneer dat niet mogelijk is, krijg je het resterende deel van het adoptiegeld (resterende volle maanden) van dat jaar terug.

Aanmelden voor een adoptiedier?
Heb je belangstelling om een dier te adopteren? Bijvoorbeeld als particulier, met je klas, buurtschap, vereniging of vriendenclub. Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoon 0413-250047 en vraag naar de Beheerder. Natuurlijk is het ook mogelijk om langs te komen tijdens de openingstijden of een e-mail te sturen: info@kbuden.nl.