Wat is er bij ons te doen ?

Kantine
De kantine is tijdens de openingstijden van de Kinderboerderij geopend. Hier zijn diverse consumpties verkrijgbaar, zoals koffie, thee, appeltaart, frisdrank, ijs en snoepgoed. Verder zijn er bekers voer te koop om de dieren te voeren en scharreleieren. Voor kinderen is er een mogelijkheid om een kleurplaat te kleuren, een puzzel te maken of om boekjes over onze dieren in te kijken.

Speeltuin
De Kinderboerderij beschikt over een leuk speeltuintje. De meeste speeltoestellen zijn geschikt voor kleinere kinderen. Terwijl de kinderen spelen, kan er vanaf het terras of picknicktafel of vanuit de serre ontspannen toegekeken worden.

Nectarbar
De nectarbar is een project in het kader van klimaatveranderingen en is door de SKBN geplaatst op een aantal kinderboerderijen waaronder die van ons. Het project bestaat uit een klein tuintje waarin een aantal struiken en bomen geplant zijn die doorgaans veel vlinders, bijen en andere insecten aantrekken. Verder een constructie met gaatjes waarin de bijen/insecten een nest kunnen maken en een groot bord met daarop veel soorten vlinders die je waar kunt nemen. Je kunt plaatsnemen aan een soort bar en m.b.v. het bord opschrijven welke vlinders je hebt gezien.

Klimaatbosje
In Nederland krijgen we te maken met meer droogtes en heviger regenval, met grotere overstromingskansen tot gevolg, In de rest van de wereld is bovendien sprake van woestijnvorming, verlies aan landbouwgrond en natuurrampen. Het gevolg: armoede, ziektes, conflicten en het uitsterven van planten en dieren. De belangrijkste oorzaak van klimaatproblemen is de uitstoot van kooldioxide (CO2). Wij moeten dus minder kooldioxide produceren en proberen om de CO2 die in de lucht zit zoveel mogelijk te binden.
Bomen binden CO2. In Oost-Europa en de Tropen worden daarom al grote compensatiebossen aangelegd. In Nederland hebben we niet veel ruimte voor nieuwe bossen. Daarom bedacht en LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND en DE LANDSCHAPPEN een inspirerende actie: het planten van honderden klimaatbosjes in het hele land! Zo’n klimaatbosje staat dus symbool voor de grote compensatiebossen in de Tropen. De actie maakt deel uit van de landelijke klimaatcampagne HIER waarbij ruim 40 goede doelenorganisaties zich inspannen om de klimaatverandering op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.
Ons klimaatbosje is aangeplant door BRABANTS LANDSCHAP en bestaat uit een driehoek van drie walnootbomen. Het is de bedoeling om met dit bosje de aandacht te trekken en zo het verhaal achter het klimaatbosje aan de bezoekers die daarnaar vragen uit te kunnen dragen en zo mogelijk meer bewustzijn te creëren voor het klimaatprobleem en wat daaraan gedaan kan worden.

Natuurpad
Op 22 juni 2002 is het natuurpad officieel geopend. Het loopt langs een aantal landschapselementen die in de lesbrief Groenhoeve worden beschreven: een bos, een open plek voor insecten met o.a. een bijenflat, een sloot, een poel, grasland, een houtwal, de breuklijn.
Al met al is het natuurpad Groenhoeve een uitstekende en aantrekkelijke vorm van natuureducatie voor met name gezinnen met kinderen en scholen. De lesbrief Groenhoeve ligt ter inzage in de Kinderboerderij.

Infoterras Project Zonnestroom, Regenwater en Windenergie
De stichting “Groenhoeve” heeft zich ten doel gesteld om het goede voorbeeld te geven op het gebied van milieubewust omgaan met water en energie. Ten behoeve van “de Groenhoeve” zijn in 2005 de educatieve projecten ‘Zonnestroom’ en ‘Regenwater’ gestart. Het systeem van 16 zonnepanelen met een vermogen van 2400 Wattpiek op het dak van de Groenhoeve geeft een jaarlijkse opbrengst van bijna 2000 kWh. Dit levert een energiebesparing op van bijna 30%.
Het regenwater dat van het dak van de Groenhoeve stroomt wordt verzameld in een ondergrondse opslagtank en wordt benut voor het doorspoelen van de toiletten, als drinkwater voor de dieren, voor het schoonspuiten van de dierenverblijven en voor beregening van de weiden. Door zo’n eigen regenwatersysteem kan het jaarlijkse waterverbruik van 190.000 liter tot zo’n 60.000 liter worden teruggebracht. Een besparing van maar liefst 70%.
Als derde duurzaamheidproject werd in 2008 het project “Windenergie” in gebruik genomen. Er is daartoe een volkomen geruisloze windmolen geplaatst op het erf van de Kinderboerderij.
U kunt het infoterras vanaf de Kinderboerderij betreden.
Meer info kunt u lezenop: Project Zonnestroom en Regenwater en Project Windenergie