Tarieven-advertenties-e.d.

De tarieven vermeld op deze pagina zijn allemaal in euro’s (€) en gelden per kalenderjaar. Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor het jaar 2017. Wilt je de Kinderboerderij steunen, neem dan contact op met onze penningmeester Dhr. Thom Beuker, email: thsmbeuker@kpnmail.nl.

Vriend worden van de Kinderboerderij::

Voor een gift van minimaal € 10 per kalenderjaar ben je al onze vriend. Je ontvangt dan 3 x per jaar ons nieuwsblad “Nieuws voor onze Vrienden”. In verband met de hoge portokosten vragen wij voor vrienden buiten Uden een minimale gift van € 15 per kalenderjaar.

Adverteren in het Nieuwsblad: “Nieuws voor onze Vrienden”:

De tarieven zijn in euro’s en gelden per kalenderjaar:

 Pagina’s in kleur
¼ pagina 75 €
½ pagina 100 €
1 volle pagina binnen pagina 150 €
1 volle  pagina (voor en achterkant) 200 €

Het boekje verschijnt 3x per jaar in een oplage van 600 exemplaren en is bedoeld voor onze vrienden, adverteerders, sponsoren en Udense basisscholen.
Reclamebord aan de houten schutting op de Kinderboerderij:

Groot bord: Afmeting breedte 114,5 cm x hoogte 25 cm

1 jaar 200 € per jaar
3 jaar 175 € per jaar
5 jaar 150 € per jaar

Klein bord: Afmeting breedte 55 cm x hoogte 25 cm

1 jaar 100 € per jaar
3 jaar   90 € per jaar
5 jaar   75 € per jaar

Het bord moet door de sponsor worden aangeleverd op trespaplaat (afmeting zie hierboven). Hiervoor kun je o.a. terecht bij een beletteringbedrijf. Je ontvangt elk jaar in januari een rekening.

Informatie op de website:

Voor meer informatie kijk je op onze site: www.kinderboerderij-uden.nl.
Het is nu extra aantrekkelijk geworden om de Kinderboerderij te sponsoren, want met één klik op het bord van het geselecteerde bedrijf op de foto krijg je de website van dat bedrijf te zien.

Je helpt op deze wijze de Kinderboerderij

de steeds maar stijgende onderhoudskosten en voerprijzen op te vangen

en de dieren de verzorging te geven, welke zij verdienen.

DANK VOOR JE STEUN!
Ons rekeningnummer bij de ING bank is: NL30 INGB 0000 5408 37 t.n.v. Kinderboerderij Uden.