Keurmerk-Zoönosen

Het Keurmerk Zoönosen

Zoönosen zoals Q-fever (Q-koorts) en chlamydophilose zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen geconfronteerd met de vraag welk risico zij vormen. Om aan te tonen dat de Kinderboerderij Uden maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de GD het Keurmerk Zoönosen uitgereikt.

Aan de hand van een stappenplan heeft de boerderij moeten laten zien dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan bestaat uit:

 1. Checklist invullen met de dierenarts.
  Met deze checklist GD Keurmerk Zoönosen kunnen wij de risico′s van mogelijk voorkomende zoönosen op onze boerderij in beeld brengen. De checklist wordt bij aanmelding naar een dierenarts gestuurd.
 2. Score door de GD
  De totaalscore is opgebouwd uit drie delen, A, B en C. De maximale totaalscore is 100. Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht worden op zoönosen, en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts wordt ingeschakeld. Voorts in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van klinische verschijnselen m.b.t. zoönosen.
 3. Keurmerk.
  Bij een score van 60 procent of meer hebben wij een zoönosen-verantwoord bedrijf en ontvangen wij een keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor dit jaar.
  De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via onze eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist.

Onze boerderij heeft wederom een prachtig keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor 2020 ontvangen