Word donateur van de Kinderboerderij

Dhr.Mevr.Wilt u het boekje ‘Nieuws voor onze Vrienden’ én de Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Nee, ik heb geen interesse in de digitale versie van het boekje en/of Nieuwsbrief.
Ja, mijn e-mailadres is:Wilt u het boekje ‘Nieuws voor onze Vrienden’ fysiek ontvangen (in brievenbus)?

Nee, ik heb geen interesse in het boekje en bespaar daarmee papier.
Ja, ik ontvang het boekje op het bovenstaande adres.Ik ben/word donateur of adoptant en wil graag de Kinderboerderij financieel (blijven) ondersteunen, zie opmerking*

Ja, ik stort jaarlijks mijn gift door middel van Internetbankieren.
Ja, ik wil jaarlijks een gift doneren en ontvang daarvoor een acceptgirokaart (alleen bij boekje).
Ja, ik wil graag een éénmalig bedrag schenken aan Stichting Kinderboerderij Uden.
Ja, ik wil graag een diertje van de Kinderboerderij adopteren.
Nee, ik wil geen van bovenstaande opties.

Opm.: * De minimale bijdrage bedraagt € 10,- per kalenderjaar. In geval van portokosten € 15,- per jaar.
U kunt uw donatie/gift overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 5408 37 ten name van: Kinderboerderij Uden onder vermelding van uw naam en adres.

De Kinderboerderij Uden heeft de ANBI-status. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. Dit kan voor u een fiscaal voordeel opleveren. Het RSIN-nummer is: 8001.23.153.Stuur of mail het ingevulde antwoordformulier uiterlijk vóór 1 augustus 2020 naar:

De heer Thom Beuker (penningmeester Kinderboerderij Uden), Artillerieweg 3 (5403 PB) UDEN of per e-mail: secretariaat@kbuden.nl.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.