Donateurs

De Kinderboerderij ontvangt subsidie van de gemeente Uden, maar deze is niet toereikend om de Kinderboerderij volledig te kunnen laten draaien. Dankzij de steun van sponsoren, donateurs en giften kan de Kinderboerderij de tekorten aanvullen. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de dieren en de bezoekers!
Daarnaast organiseert de Kinderboerderij diverse activiteiten om het saldo aan te vullen.

Donateurs
Jaarlijks kan de Kinderboerderij rekenen op een groot aantal donateurs, “de Vrienden van de Kinderboerderij”, die de Kinderboerderij steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal €10 .
In verband met de hoge portokosten vragen wij voor vrienden buiten Uden een minimale gift van € 15 per kalenderjaar.

Zij krijgen daarvoor drie maal per jaar het boekje met informatie over de Kinderboerderij en over Het Parkleven aan de Boekelsedijk.

Stichting Kinderboerderij Uden heeft een ANBI erkenning.