ANBI Erkenning

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat het voor gevers van donaties, giften en legaten fiscaal aantrekkelijk is om aan een ANBI-instelling geld te geven. Op het aangiftebiljet Inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan het worden opgegeven als gift.

De Kinderboerderij Uden heeft de ANBI-Erkenning met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. 


Bestuurssamenstelling

Beleidsplan

Jaarverslag 2018

Beloningsbeleid

RSIN Nummer:   8001.23.153