Boer zoekt jou

De belangrijkste doelstelling van de Kinderboerderij Uden is om kinderen op een ontspannende manier iets over de dieren en het leven op de kinderboerderij te leren. Het educatieteam van de kinderboerderij heeft hiervoor de beschikking over een viertal leskisten, waarmee groepen kinderen op enthousiaste wijze wegwijs worden gemaakt op de kinderboerderij.

wwwopac_ashx

Boer zoekt jou ….

Het onderwerp van de leskist “Boer zoekt jou” is: al doende ontdekken wat er bij het verzorgen van de dieren op de kinderboerderij komt kijken.

Op school is een brief van de boer/beheerder van de Kinderboerderij Uden aangekomen. Hij heeft het erg druk op de boerderij en het zou mooi zijn als de kinderen een beetje kunnen helpen. Wie komt er wel eens op een boerderij? Hoe ziet een kinderboerderij eruit? Wat zou daar allemaal te doen zijn?

Op de boerderij geeft een medewerkster van het educatieteam een korte instructie en legt de huisregels uit. In groepjes en onder begeleiding van hulpouders doen de kinderen allerlei opdrachten (o.a. koe melken, op klompen het varken borstelen, het gouden ei zoeken, konijnenkeutels opvegen) en ontdekken zo wat er bij het verzorgen van de dieren en het leven op de kinderboerderij allemaal komt kijken.

Het programma duurt 1½ uur.

De uitvoering gebeurt door een leerkracht met enkele hulpouders.

Een groep bevat minimaal 10 maximaal 35 kinderen met vijf leerlingen per hulpouder.

De kosten zijn €1,50 per kind, inclusief limonade.

boerzoektjou